Generelle handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser

Følgende generelle vilkår gælder for salg af maskiner og andre løsøre (produkter) hos TonTec ApS, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem den enkelte kunde og TonTec ApS. For salg til private forbrugere tillemper TonTec ApS ufravigeligt reglerne i gældende dansk lovgivning. Når du handler med TonTec ApS indgås aftaler på Dansk.

Handelsbetingelserne overholder EU’s forbrugerlov. Læs mere om EU’s forbrugerlov her: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_en.htm

1.0   Produkter

1.1    TonTec ApS sælger reservedele til entreprenørmaskiner og ekstra udstyr til entreprenørmaskiner

 

2.0   Bestilling

2.1    På TonTec.dk kan du kun bestille varer via vores webshop. Hvis du har forespørgsler til varer, der ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Har du fundet en vare, men føler dig usikker på selve købet er du velkommen at kontakte vores kompetente kundeservice.

 

3.0   Aftaleindgåelse

3.1    En aftale eller ordre er først bindende for TonTec ApS, når der foreligger en skriftlig aftale eller en af TonTec ApS udsted ordrebekræftelse.

3.2    TonTec ApS indgår ikke aftaler med mindreårige (under 18) uden forældrenes samtykke.

 

4.0   Betalingsmuligheder

4.1   TonTec ApS tilbyder følgende betalingsmetoder: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, Mobile Pay og bank overførsel.

4.2   Ved betaling med betalingskort reserveres beløbet. Beløbet trækkes først når varen afsendes.

4.3   Leverede produkter forbliver TonTec ApS´s ejendom indtil betalingen har fundet sted.

4.4   Såfremt betalingen ikke finder sted rettidigt, fremsendes en rykker, hvorpå et rykkergebyr på DKK 100,- tillægges.

5.0   Pris

5.1   Alle oplyste priser i såvel tilbud som ordrebekræftelser og på hjemmesiden, er eksklusiv moms, ab lager Aalborg og baseret på gældende dagspriser, og de, og hjemmesiden opdateres dagligt.

5.2   TonTec ApS forbeholder sig ret til at fakturaer til de, på leveringstidspunktet gældende priser og kurser (ved salg til udlandet).

5.3   Emballage debiteres køber for særskilt, og det tages ikke retur.

6.0   Tilbud/ løsningsforslag

6.1   Priser afgivet i tilbud har, hvis ikke andet er nævnt, en gyldighed på maksimalt 30 dage fra afgivelsens dato.

6.2   TonTec ApS forbeholder sig ret til at sælge de tilbudte vare til anden side, indtil købers accept foreligger.

6.3   Ethvert tilbudsmateriale, uddrag, eller dele heraf, afgivet af TonTec ApS må ikke overdrages til tredje part, uden forudgående skriftligt samtykke fra TonTec ApS. Ved overskridelse af dette forbeholder TonTec ApS sig ret til at fakturere de faktiske udgifter, i forbindelse med udarbejdelse af det pågældende materiale.

7.0   Fragt

7.1   TonTec ApS benytter GLS, PostNord og Interfjord, afh. Af ordrens størrelse og vægt. leveringer. Man får et Track &Trace nummer, som gør at, man kan følge sin levering under hele processen.

7.2   TonTec ApS tilbyder gratis fragt på alle produkter.

7.3   Al fragt sker for købers risiko.

8.0   Afhentning af vare

8.1   Afhentning af vare kan ske fra mandag-torsdag mellem 8.00-16.00, fredag mellem 8.00-15.00 på TonTec ApS’s lager i Aalborg Øst.

9.0   Levering

9.1    TonTec ApS anser al levering for værende sket, når en vare forlader firmaets lager i Aalborg Øst.

9.2    Kunden er ved for sen levering kun berettiget til at hæve handelen, hvis forsinkelsen andrager mere end 4 uger udover det fastsatte leveringstidspunkt. Det er desuden en betingelse at kunden reklamerer straks, når leveringstidspunktet er overskredet.

9.3    Det er en betingelse for at kræve erstatning, at TonTec ApS allerede på ordrebekræftelsens tidspunkt har kendskab til, at leveringstiden ikke vil kunne overholdes.

9.4    TonTec ApS påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, forårsaget af for sen levering.

10.0  Returnering

10.1  TonTec ApS yder 30 dages returret.

10.2  Varer tages udelukkende retur efter aftale og i original emballage.

10.3  Hvis TonTec ApS accepterer returnering af fejlkøbte varer, beregnes et returbeløb til fornyet test, klargøring, lagerbehandling og administration.

10.4  Bestillingsvarer, tilbudsvarer og varer hjemtaget på købers ønske, tages ikke retur.

11.0  Reparationer

11.1  Viser der sig mangler, der skyldes fejl ved forarbejdningen eller materialerne, ombytter eller reparerer TonTec ApS efter eget valg den mangelfulde del uden udgift for kunden, såfremt den for kundens regning indsendes til, og afhentes hos, TonTec ApS´s værksted. Ved reparation uden for sidstnævnte værksted betaler kunden de dermed forbundne ekstraudgifter.

12.0  Reklamation

12.1  Ved eventuelle reklamationer, er det en betingelse, at kunden reklamerer straks, når denne har opdaget eller burde have opdaget manglen. Det påhviler kunden straks ved varens modtagelse at foretage en undersøgelse af denne for at konstatere eventuelle fejl eller mangler. TonTec ApS påtager sig intet ansvar for tab, der er forårsaget af en fejl leveret vare.

12.2  Der gives ikke garanti eller reklamationsret på salg af brugte dele eller brugte maskiner til andre virksomheder.

13.0  Tvister

13.1  Ud over disse generelle vilkår tillempes gældende dansk lov.

13.2  I tilfælde af en tvist, så følger TonTec ApS forbrugerklagenævnets anbefalinger.

13.3  Tvister, der opstår fra disse vilkår og betingelser mellem TonTec ApS og en kunde, der ikke er forbruger, skal behandles i første og eneste instans af danske domstole.

14.0  Produktansvar

14.1  Medmindre andet følger af ufravigelige bestemmelser, er TonTec ApS’s produktansvar begrænset som anført i pkt. 14.2-3.

14.2  TonTec ApS er kun ansvarlig for skade, som det solgte produkt påfører personer eller ting, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af TonTec ApS. TonTec ApS er dog aldrig ansvarlig for skader på produkter, hvori det solgte indgår, ligesom TonTec ApS ikke er ansvarlig for tingsskade som indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.

14.3  TonTec ApS’s produktansvar kan i intet tilfælde overstige DKK 200.000kr. , og TonTec ApS kan ikke gøres ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab.

14.4  I den udstrækning TonTec ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde TonTec ApS skadesløs i samme omfang, som TonTec ApS’s ansvar er begrænset i henhold til pkt. 11.2 og 11.3. Såfremt tredjemand inddrager TonTec ApS i en produktansvarssag ved de almindelige domstole, accepterer køber at lade sig med-sagsøge eller adcitere ved samme domstol.

14.5  I det omfang tredjemand måtte gøre produktansvar gældende, og denne tredjemand eller køber forbeholder sig at inddrage TonTec ApS eller TonTec ApS’s leverandører, skal køber straks underrette TonTec ApS herom.

 

15.0  Nyhedsbrev

15.1 Du bekræfter at modtage vores nyhedsbrev. Det er enkelt og hurtigt at framelde sig.

TONTEC APS FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ANNULLERE ORDRER VED UDSOLGTE VARER. LIGELEDES FORBEHOLDES DER FOR TRYKFEJL.

 

Persondatapolitik

1.  TonTec’s behandling af personoplysninger.

I det følgende kan du læse hvordan TonTec behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne opfylde og servicere handlerne med dig.

 

2. Dataansvarlig

 

TonTec er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Kontaktoplysninger:

 

TonTec ApS

CVR: 32057470

Adresse: Troensevej 19 D, 9220 Aalborg Øst

E-mail: hej@tontec.dk

Telefonnummer: 40 30 05 07

3. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

TonTec indsamler og lagrer alle oplysninger, som du indtaster på vores hjemmesider, eller som du opgiver, når du benytter vores tjenester. Herudover indsamler vi oplysninger, som automatisk sendes til os fra dit udstyr. De oplysninger som vi indsamler kan omfatte, men er ikke begrænset til:

•     Oplysninger, som du opgiver, når du bliver oprettet som kunde/bruger eller benytter de tjenester, vi stiller til rådighed

•     Oplysninger, der opgives i forbindelse med korrespondance via vores websted eller korrespondance, der sendes til os

•    Yderligere oplysninger, som du måtte opgive via sociale medier eller andre tredjepartstjenester.

 

Udover de oplysninger, som du selv giver os, indsamles der automatisk oplysninger, som videre sendes til os fra din computer, mobilenhed eller andet udstyr, som opfatter, men er ikke begrænset til:

•     Oplysninger om din interaktion med vores websteder og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, computer- og forbindelsesoplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og 

                             fra vores hjemmeside, henvisnings-URL-adresse, IP-adresse og standardweb log oplysninger, og

•  Oplysninger indsamlet via cookies og lignende teknologier.

 

Hvad bruger vi dine persondata til?

Vi anvender de oplysninger vi har om dig til en række formål, herunder til at:

•    Behandle dine forespørgsler og ordrer

•    Levere produkter, tjenester, service og kundesupport til dig

•    Forbedre vores produkter, tjenester, service og hjemmesider

•    Muliggøre din brug af vores tjenester og hjemmesider

•    Tilpasse vores hjemmesider og tjenester til dig

•    Få en bedre forståelse af, hvordan vores hjemmesider bruges, så vi kan forbedre dem

•    Sende dig forretningsmæssige oplysninger, herunder ordrebekræftelser, fakturaer mv.

•    Sende dig nyhedsbreve og markedsføring pr. e-mail, hvis du har afgivet samtykket  

•    Administrere, diagnosticere og udbedre problemer på vores hjemmesider

•    Forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet eller beskytte eller håndhæve rettigheder, og

•    Undgå eller imødegå sikkerhedsbrud.

Vi behandler og opbevarer kun data om dig, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige til at opfylde de formål, som er nævnt ovenfor.

Vi lagrer ikke persondata længere end tilladt ved lov og sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

 

3.1 Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.tontec.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

 

 

3.2 Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

 

4. Hvem har adgang til personoplysningerne

 

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for forholdet.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere:  IT-leverandør (herunder hosting), og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

 

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er kunde hos os.

Efter kundeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 5 år efter kundeforholdet er ophørt.

 

 6. Dine rettigheder

•     Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.

•     Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for at vi kan betjene dig som kunde.

•     Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

•     Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

•     Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

 

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

7. Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk.

Se yderligere kontakt oplysninger og mere om klage adgang her: www.datatilsynet.dk

 

8. Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden således at vi til enhver tid overholder gældende lovgivning. Den senest opdaterede version af den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på TonTec.dk

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.